สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง341,941.19456,451.00-33.5 %0.010,976.425,706.3948.0 %5.0
รวม 341,941 456,451 -33.49 % 10,976 5,706 48.01 %