สรุปผลประเมิน กรมปศุสัตว์ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมปศุสัตว์ 161,818.0697,000.0040.1 %5.07,074.341,584.4377.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร4,207.263,063.0027.2 %5.0627.53593.765.4 %2.5
รวม 166,025 100,063 39.73 % 7,702 2,178 71.72 %