สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร458,066.4743,944.0090.4 %5.019,709.20281.5098.6 %5.0
รวม 458,066 43,944 90.41 % 19,709 281 98.57 %