สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ98,860.9729,848.5069.8 %5.04,735.59434.5490.8 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี1,818.105,552.00-205.4 %0.01,839.55286.7584.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์4,572.976,022.50-31.7 %0.02,260.78112.9695.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง5,722.408,427.00-47.3 %0.02,512.42260.3089.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแคไม่ครบ32,501.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ319.87ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น4,887.312,609.5846.6 %5.02,317.2441.2498.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม4,285.9212,932.00-201.7 %0.01,917.44356.7881.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี10,310.188,156.0020.9 %5.01,329.00243.3481.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา9,622.155,498.0042.9 %5.02,914.95540.0081.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา8,239.529,315.01-13.1 %0.01,597.99239.2585.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)28,097.518,540.0069.6 %5.03,548.5736.6299.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี17,777.3114,601.5717.9 %5.02,124.47315.2785.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต13,985.836,292.0055.0 %5.01,243.21326.8373.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 54,618.9617,586.2067.8 %5.02,331.59212.5690.9 %5.0
รวม 262,799 135,380 48.49 % 30,673 3,406 88.89 %