สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน114,925.2954,738.0052.4 %5.05,854.94863.3385.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร1,769.336,626.00-274.5 %0.0907.92140.3384.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,218.882,100.00-72.3 %0.01,496.30181.5087.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,143.983,379.00-195.4 %0.03,002.03280.2190.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ4,128.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ276.57ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,404.692,717.20-93.4 %0.02,012.22197.9790.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,458.014,368.00-199.6 %0.02,258.26318.0085.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี806.961,605.00-98.9 %0.01,720.34494.0671.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ2,643.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ390.62ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,217.745,148.26-322.8 %0.01,842.71398.3578.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,219.152,176.80-78.6 %0.01,098.09353.5667.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,480.774,288.08-189.6 %0.02,444.79158.7793.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,462.541,333.348.8 %4.01,700.09285.1083.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,274.942,187.06-71.5 %0.02,520.32387.1084.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,418.262,938.50-107.2 %0.03,131.23320.9389.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,102.051,490.00-35.2 %0.01,530.56383.3075.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด755.941,433.70-89.7 %0.01,158.8199.8791.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,890.113,594.00-90.1 %0.02,772.15237.9791.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก991.721,548.00-56.1 %0.01,046.67191.1181.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,362.221,498.00-10.0 %0.01,048.23309.0770.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,681.953,158.00-87.8 %0.03,106.13280.9591.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,189.191,921.00-61.5 %0.02,161.64362.2583.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,416.763,140.00-121.6 %0.02,153.65376.1982.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,714.423,722.00-117.1 %0.0675.42114.2183.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,365.932,919.50-113.7 %0.01,473.07237.6983.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,299.933,641.41-180.1 %0.02,325.60166.1792.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,412.853,348.00-137.0 %0.01,437.40225.5184.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,011.251,263.30-24.9 %0.02,200.95190.0091.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,554.602,509.20-61.4 %0.01,176.97401.5765.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,125.56900.0020.0 %5.01,736.14448.6574.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี895.191,267.07-41.5 %0.01,506.05313.5079.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,361.753,574.10-162.5 %0.0980.04688.9229.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,011.352,983.51-195.0 %0.01,287.88500.6961.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา996.513,125.40-213.6 %0.01,760.92175.6890.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา993.052,196.00-121.1 %0.01,980.55140.6392.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,219.283,410.50-179.7 %0.01,288.40182.1085.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร880.342,767.00-214.3 %0.01,476.28314.1578.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,071.402,747.50-156.4 %0.02,248.21489.6578.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,018.664,244.28-316.7 %0.01,715.39266.3584.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,068.312,085.10-95.2 %0.02,431.89106.8995.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,026.003,034.60-195.8 %0.01,761.03139.1992.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,071.103,608.00-236.8 %0.0541.32182.8466.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,197.872,296.50-91.7 %0.01,586.97168.6989.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร869.005,637.00-548.7 %0.01,434.82327.6177.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน957.652,241.51-134.1 %0.02,427.81491.9379.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,098.14975.5011.2 %5.01,414.22199.3785.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา902.122,911.80-222.8 %0.01,462.34263.1582.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,676.872,668.00-59.1 %0.02,096.74260.7487.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง854.782,316.70-171.0 %0.01,256.47419.4866.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,296.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,304.03278.3078.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,104.922,511.58-127.3 %0.01,696.38281.7683.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี973.073,786.40-289.1 %0.01,709.34342.5180.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,411.204,127.00-192.4 %0.02,423.89620.3174.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,560.633,494.20-123.9 %0.01,494.94133.1191.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,078.671,972.00-82.8 %0.02,322.68275.8988.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,472.992,936.50-99.4 %0.02,041.27151.5092.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,045.922,517.50-140.7 %0.02,116.29102.7095.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา2,108.144,834.01-129.3 %0.01,911.06317.0483.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,358.774,365.00-221.2 %0.01,100.84337.2569.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,615.494,051.00-150.8 %0.0830.27275.8666.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม857.052,145.00-150.3 %0.0470.91134.9671.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร16,050.744,884.0069.6 %5.0869.10191.4078.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว992.352,070.70-108.7 %0.01,838.41199.2689.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,391.862,847.00-104.5 %0.01,316.84303.5077.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,065.292,620.80-146.0 %0.0647.52129.8879.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย945.752,660.00-181.3 %0.01,759.67270.9484.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,111.3110.0099.1 %5.01,594.71501.8168.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,785.723,367.80-88.6 %0.02,477.66387.0984.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,248.061,357.00-8.7 %0.01,953.26280.5685.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,645.054,040.00-145.6 %0.01,214.45429.9964.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู830.162,876.00-246.4 %0.01,353.78193.4385.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง997.761,711.80-71.6 %0.0817.10217.6473.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,149.452,261.40-96.7 %0.01,233.49523.0857.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,677.355,737.99-242.1 %0.02,347.01273.7388.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์1,028.163,509.49-241.3 %0.01,986.08309.7684.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี955.492,270.21-137.6 %0.01,864.55389.8879.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,760.961,176.4033.2 %5.02,723.54245.7891.0 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,291.875,631.32-71.1 %0.02,080.88244.2588.3 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,870.576,279.12-118.7 %0.02,745.56470.5582.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง7,957.518,390.50-5.4 %0.01,460.54901.0638.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,327.746,008.00-158.1 %0.01,870.21338.0581.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,686.5310,053.00-274.2 %0.02,458.90295.3588.0 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,386.994,245.013.2 %1.52,505.85219.9491.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,814.184,735.00-161.0 %0.01,229.48242.3380.3 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,473.0510,169.00-127.3 %0.0723.84284.8660.6 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,663.887,803.40-113.0 %0.01,226.66316.9574.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,187.635,744.35-80.2 %0.01,514.49176.0488.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่2,899.2011,826.64-307.9 %0.03,176.83178.8394.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,341.0113,344.00-149.8 %0.01,945.60372.1080.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด9,708.8712,578.00-29.6 %0.0824.39732.5411.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,304.266,604.00-99.9 %0.03,119.43398.4587.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,638.2110,280.21-54.9 %0.02,279.63278.2587.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,515.9110,957.35-98.6 %0.01,306.66622.5052.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,400.274,850.40-42.6 %0.01,523.73439.4571.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,716.7111,769.12-35.0 %0.02,465.16170.0093.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,680.568,317.00-24.5 %0.0984.82144.9385.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์5,955.8311,720.49-96.8 %0.03,234.28272.0791.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,111.5615,300.97-37.7 %0.02,130.76267.2787.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,869.619,416.18-37.1 %0.01,097.17409.2762.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,249.2527,317.00-106.2 %0.01,124.9344.3996.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,675.816,237.7228.1 %5.01,689.23484.5071.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,954.5315,474.29-41.3 %0.02,580.19270.8989.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต12,862.1130,818.57-139.6 %0.01,469.77399.0072.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด14,950.4018,629.00-24.6 %0.01,074.31166.1984.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท13,566.4240,774.00-200.6 %0.01,029.05273.9873.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช8,227.0817,049.07-107.2 %0.01,313.74395.3669.9 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,710.897,100.42-315.0 %0.0564.49357.7636.6 %5.0
รวม 417,065 623,345 -49.46 % 184,820 32,301 82.52 %