สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์114,147.3981,383.0028.7 %5.06,173.86420.1293.2 %5.0
รวม 114,147 81,383 28.70 % 6,174 420 93.20 %