สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า118,123.9334,141.9171.1 %5.05,048.26109.5397.8 %5.0
รวม 118,124 34,142 71.10 % 5,048 110 97.83 %