สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 128,878.41105,735.0018.0 %5.06,846.091,574.3877.0 %5.0
รวม 128,878 105,735 17.96 % 6,846 1,574 77.00 %