สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ97,940.8567,231.0031.4 %5.06,080.062,434.2260.0 %5.0
รวม 97,941 67,231 31.36 % 6,080 2,434 59.96 %