สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี125,315.2768,118.0045.6 %5.06,774.1828.9599.6 %5.0
รวม 125,315 68,118 45.64 % 6,774 29 99.57 %