สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม150,775.20144,638.004.1 %2.06,295.80243.8596.1 %5.0
รวม 150,775 144,638 4.07 % 6,296 244 96.13 %