สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 595,629.88394,494.0033.8 %5.010,457.395,515.5347.3 %5.0
รวม 595,630 394,494 33.77 % 10,457 5,516 47.26 %