สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง507,738.66418,829.0017.5 %5.016,254.239,780.6039.8 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)13,234.1415,336.00-15.9 %0.03,797.032,777.8026.8 %5.0
รวม 520,973 434,165 16.66 % 20,051 12,558 37.37 %