สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท277,234.22215,525.0022.3 %5.09,247.373,325.1264.0 %5.0
รวม 277,234 215,525 22.26 % 9,247 3,325 64.04 %