สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์496,887.06263,999.0046.9 %5.06,477.14149.0597.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย289,359.25274,000.005.3 %2.51,313.41869.4433.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา3,041.1313.0099.6 %5.017.851.8589.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย298,270.28268,000.0010.1 %5.01,652.91490.6670.3 %5.0
สำนักข่าว19,101.3449,000.00-156.5 %0.05,689.61488.9191.4 %5.0
รวม 1,106,659 855,012 22.74 % 15,151 2,000 86.80 %