สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ208,922.91155,891.5225.4 %5.07,252.56215.8697.0 %5.0
รวม 208,923 155,892 25.38 % 7,253 216 97.02 %