สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 208,248.81140,976.0032.3 %5.07,837.241,099.3186.0 %5.0
รวม 208,249 140,976 32.30 % 7,837 1,099 85.97 %