สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม160,425.1467,800.3357.7 %5.05,926.85104.5098.2 %5.0
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี76,583.9646,103.3239.8 %5.01,601.38247.8584.5 %5.0
รวม 237,009 113,904 51.94 % 7,528 352 95.32 %