สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 132,595.20131,909.000.5 %0.56,111.32375.8293.9 %5.0
รวม 132,595 131,909 0.52 % 6,111 376 93.85 %