สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,800.27671.0062.7 %5.049.0849.68-1.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,763.71873.0050.5 %5.082.9348.2041.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,771.14434.0075.5 %5.093.902.8597.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี3,005.04958.0068.1 %5.065.9568.19-3.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,961.22614.0068.7 %5.062.120.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีไม่ครบ395.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,802.721,332.0026.1 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,771.141,214.0031.5 %5.032.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท3,038.014,343.51-43.0 %0.052.8847.919.4 %4.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,416.68606.0082.3 %5.068.0651.4524.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,722.171,029.0040.2 %5.050.0953.55-6.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์2,110.49787.0062.7 %5.067.9750.1626.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,823.57725.0060.2 %5.034.6341.10-18.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,775.31541.0069.5 %5.038.4569.35-80.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,871.17348.0081.4 %5.051.541.0098.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,732.33466.0073.1 %5.043.2751.73-19.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ1,174.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,570.971.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,842.796,023.50-111.9 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี2,114.501,418.0032.9 %5.053.0834.2135.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี2,102.40687.0067.3 %5.055.7683.12-49.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,713.00852.0050.3 %5.069.281.9097.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,797.33199.0088.9 %5.053.7249.867.2 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,768.21911.0048.5 %5.053.8752.542.5 %1.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,748.51224.0087.2 %5.046.1476.38-65.5 %0.0
รวม 47,023 25,257 46.29 % 1,179 911 0.00 %