สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน92,113.6033,594.0363.5 %5.04,685.5672.2198.5 %5.0
รวม 92,114 33,594 63.53 % 4,686 72 98.46 %