สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ93,278.8626,866.0071.2 %5.05,357.8032.5199.4 %5.0
รวม 93,279 26,866 71.20 % 5,358 33 99.39 %