สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน78,315.6723,376.0070.2 %5.04,773.1129.4099.4 %5.0
รวม 78,316 23,376 70.15 % 4,773 29 99.38 %