สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน172,796.66150,617.0612.8 %5.06,874.233,197.9053.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,853.066,132.0048.3 %5.02,933.09125.9895.7 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,257.606,954.0024.9 %5.0814.94428.8747.4 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,887.652,862.230.9 %0.5987.34138.5586.0 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)7,199.996,086.0015.5 %5.01,513.24224.6585.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี3,011.49437.0085.5 %5.0681.63150.2278.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,755.831,155.9058.1 %5.0516.17141.9072.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,638.40714.0072.9 %5.0456.8253.7488.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,722.63535.0080.3 %5.0362.46402.62-11.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,622.131,557.0057.0 %5.0660.65119.2282.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,568.37929.0063.8 %5.0366.46114.0068.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี2,612.30836.0068.0 %5.0691.14180.6973.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,522.41759.0069.9 %5.01,104.09888.7219.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง5,210.86704.0086.5 %5.0615.71363.8540.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,797.07428.1084.7 %5.0699.56108.3084.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 3,131.40653.9179.1 %5.0591.63106.4782.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,757.21939.0065.9 %5.0707.05107.0184.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี3,117.091,288.8058.7 %5.0751.6791.8687.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,561.64234.0090.9 %5.0738.45114.9584.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,507.09832.0066.8 %5.0692.324.7299.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,750.731,325.1051.8 %5.0861.98368.5457.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,167.01555.0082.5 %5.01,008.07172.9082.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,600.46482.0081.5 %5.0606.12315.6047.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,248.11403.8082.0 %5.0531.9147.6691.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,565.90969.0062.2 %5.0685.78331.4351.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,442.60916.0062.5 %5.0570.19101.6582.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,962.00969.0067.3 %5.0523.35145.1072.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,061.92686.0077.6 %5.0618.220.9599.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,536.72717.0071.7 %5.0806.02173.9678.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,964.271,648.4079.3 %5.0416.902,024.98-385.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,590.791,228.8052.6 %5.0472.91117.3875.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,618.981,093.0058.3 %5.0596.45679.25-13.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,405.25946.0060.7 %5.0776.89624.1519.7 %5.0
รวม 288,446 196,593 31.84 % 31,233 12,168 61.04 %