สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 137,361.2289,810.4634.6 %5.05,607.93167.7697.0 %5.0
รวม 137,361 89,810 34.62 % 5,608 168 97.01 %