สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 185,199.00152,582.6417.6 %5.06,664.74370.6994.4 %5.0
รวม 185,199 152,583 17.61 % 6,665 371 94.44 %