สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ192,617.69197,209.72-2.4 %0.05,564.16120.9097.8 %5.0
รวม 192,618 197,210 -2.38 % 5,564 121 97.83 %