สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 475,885.09407,049.0014.5 %5.08,425.065,785.2031.3 %5.0
รวม 475,885 407,049 14.46 % 8,425 5,785 31.33 %