สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 220,235.56131,544.3440.3 %5.07,011.803,918.0944.1 %5.0
รวม 220,236 131,544 40.27 % 7,012 3,918 44.12 %