สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม286,537.19429,906.94-50.0 %0.05,007.61666.7586.7 %5.0
รวม 286,537 429,907 -50.04 % 5,008 667 86.69 %