สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 851,472.5014,233.0098.3 %5.06,692.881,239.1081.5 %5.0
รวม 851,473 14,233 98.33 % 6,693 1,239 81.49 %