สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 97,983.7237,670.2561.6 %5.05,589.17191.3096.6 %5.0
รวม 97,984 37,670 61.55 % 5,589 191 96.58 %