สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน119,134.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,829.39251.9094.8 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ49,476.1023,800.0051.9 %5.01,113.06631.3843.3 %5.0
รวม 49,476 23,800 0.00 % 5,942 883 85.14 %