สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 93,808.5230,429.7667.6 %5.04,888.80230.6695.3 %5.0
รวม 93,809 30,430 67.56 % 4,889 231 95.28 %