สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 53,749.5343,324.0419.4 %5.05,829.921,999.6965.7 %5.0
รวม 53,750 43,324 19.40 % 5,830 2,000 65.70 %