สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน249,025.59102,039.0059.0 %5.06,236.39104.5098.3 %5.0
รวม 249,026 102,039 59.02 % 6,236 105 98.32 %