สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)892,604.56470,296.0047.3 %5.014,872.243,457.7076.8 %5.0
รวม 892,605 470,296 47.31 % 14,872 3,458 76.75 %