สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 82,418.7518,000.0078.2 %5.05,038.88608.0087.9 %5.0
รวม 82,419 18,000 78.16 % 5,039 608 87.93 %