สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 129,390.71198.0099.8 %5.04,938.82605.3187.7 %5.0
รวม 129,391 198 99.85 % 4,939 605 87.74 %