สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ122,348.13133,000.00-8.7 %0.05,776.7781.0098.6 %5.0
รวม 122,348 133,000 -8.71 % 5,777 81 98.60 %