สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ186,813.56284,625.00-52.4 %0.08,643.9285.5099.0 %5.0
รวม 186,814 284,625 -52.36 % 8,644 86 99.01 %