สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา86,147.5042,000.0051.2 %5.05,276.5092.8098.2 %5.0
รวม 86,148 42,000 51.25 % 5,277 93 98.24 %