สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 1,843,592.401,658,530.0010.0 %5.070,989.6657,884.6618.5 %5.0
รวม 1,843,592 1,658,530 10.04 % 70,990 57,885 18.46 %