สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,139,093.80550,134.0051.7 %5.08,737.722,867.5367.2 %5.0
รวม 1,139,094 550,134 51.70 % 8,738 2,868 67.18 %