สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ213,111.06218,847.05-2.7 %0.09,794.543,842.5560.8 %5.0
รวม 213,111 218,847 -2.69 % 9,795 3,843 60.77 %