สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 244,374.34221,010.429.6 %4.56,921.131,573.3677.3 %5.0
รวม 244,374 221,010 9.56 % 6,921 1,573 77.27 %