สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 251,446.05164,000.0034.8 %5.08,268.72414.6395.0 %5.0
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง64,292.3539,000.0039.3 %5.0401.57573.54-42.8 %0.0
รวม 315,738 203,000 35.71 % 8,670 988 88.60 %