สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม186,294.5694,433.0049.3 %5.05,567.28221.3696.0 %5.0
รวม 186,295 94,433 49.31 % 5,567 221 96.02 %