สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 92,953.0187,000.006.4 %3.05,839.30258.7995.6 %5.0
รวม 92,953 87,000 6.40 % 5,839 259 95.57 %