สรุปผลประเมิน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 115,127.5086,805.0024.6 %5.06,320.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 115,128 86,805 24.60 % 0 0 0.00 %